T?ng h?p kinh nghi?m ch?a b?nh b?ng m?t k? ?à

M?t k? ?à có nhi?u tác d?ng t?t cho s?c kh?e c?a b?n. H?m nay chúng t?i xin t?ng h?p m?t s? tác d?ng ch?a b?nh c?a m?t k? ?à.

M?t k? ?à

1. Ch?a b?nh hen suy?n cho tr? nh? b?ng m?t k? ?à

Hen suy?n hay còn g?i là hen ph? qu?n hay viêm ph? qu?n co th?t, viêm ph? qu?n t?c ngh?n. B?nh này nhi?u ng??i dùng kháng sinh ch?a kh?ng kh?i. Xin nêu ra ?ay m?t vài tr??ng h?p ?? các b?n r? h?n.

?+ M?t m? trên webtretho có ních name là: me buppy – webtretho

@ngocbichphu nhuan: Con mình ???c 2 tu?i 4 tháng r?i. Bé b? hen t? lúc 16 tháng mà mình ?au có bi?t, c? ch?y theo BV ch?a VPQ, VP, chích bao nhiêu là kháng sinh t?i l?m. ??n khi bé ???c 20 tháng thì ?i bác B?o, ch?a ???c 4 tháng mà ch?ng d?t ?i?m, th?nh tho?ng v?n lên c?n hen. B?t ??u t? 2 tu?i 2 tháng thì u?ng m?t k? ?à, ??n nay là 3 tháng r?i ch?ng u?ng, ch?ng x?t, mình m?ng l?m. Mình c?ng c?u mong các m? s?m ki?m ???c m?t c?a con k? ?à. Hihi mà nó là ??ng v?t quí hi?m ??y, nên khó ki?m là ph?i.

Ch?a b?nh hen suy?n cho tr? nh? b?ng m?t k? ?à

@ vodau?
b?n mua k? ?à ? quán nh?u m?c nh?, ch?c do c?ng chuyên ch?. Mình mua trên khu v?c r?ng Nam cát tiên, thu?c huy?n V?nh c?u, t?nh ??ng Nai thì giá ch? 260.000/1 ky th?i.?
C?ng nh?n ngày càng nhi?u bé b? hen. Con mình u?ng m?t ???c g?n 2 tháng r?i và ch?a th?y bi?u hi?n tái phát. c?u tr?i ph?t cho con h?t h?n.

Ch? tr??c ?ay bé u?ng singulair ròng r? 4 tháng tr?i và c? x?t d? phòng n?a. Còn trong ngày khi ho thì l?i x?t c?t c?n.

Su?t ngày ng??i nhà c? l?m le cái babyhaler trên tay, ?i ?au c?ng kh?ng dám quên, t?i l?m. Nh?ng trong 4 tháng ?ó bé b?t ho h?n, ngh?a là b?t ho ngày trong tu?n ??u tiên u?ng singulair, nh?ng BS b?t duy trì u?ng kho?ng 6 tháng cho ??n 1 n?m ??y. Gi? thì b? cái babyhaler vào góc nhà, ch?ng xài ??n n?a

2. M?t k? ?à Ch?a b?nh hen suy?n, ch?a d? d?ng, viêm m?i d? ?ng

+ M?t m? trên webtretho có níck name là: mio_mie

?úng là m?t k? ?à ch?a hen r?t t?t, và c? ch?a d? ?ng n?a, viêm m?i d? ?ng c?ng h?t ??y, các m? ?.

Sau khi mình sinh bé ??u, cách ?ay 8 n?m, c? ??a thay ??i, mình t? d?ng b? viêm m?i d? ?ng n?ng và có nhi?u tri?u ch?ng c?a hen.

???c m?t ch? b?n cùng c?ng ty ch? cho, mình ?? u?ng m?t k? ?à và ?? h?t h?n.

Cách u?ng c?ng ??n gi?n l?m, ?em m?t ph?i kh? (?? trên b?p l?a cho kh? ??c l?i là t?t nh?t, h?i ?ó mình ?em g?i ? lò n??ng bánh m?, hihi…) r?i b?o qu?n trong t? l?nh.

M?i l?n u?ng, c?t 1 mi?ng nh?, b?ng h?t g?o, ch?ng cách thu? r?i u?ng (n?u s? ??ng thì cho thêm tí m?t ong vào). Sau này dùng quen, mình ch?ng c?n ch?ng n?a, ch? c?t mi?ng nh?, ng?m cho tan d?n và nu?t. M?t kh? ?? trong t? l?nh có th? dùng hàng n?m, kh?ng s? h? h?ng.

m?t k? ?à ch?a hen r?t t?t, và c? ch?a d? ?ng n?a

+ M?t m? trên webtretho có níck name là:?conyeu2005

M? mình c?ng t?ng ch?a hen b?ng m?t k? ?à, m?t k? ?à kh?ng ??c.

m?t k? ?à kh?ng ??c

3. M?t k? ?à có ??c kh?ng?

+ M?t m? trên webtretho có níck name là: ngochant0801

Nha? mi?nh kh?ng ch??a hen, nh?ng mi?nh la?m bên ??ng y, mi?nh th???ng xuyên du?ng ma?t ky? ?a? ch??a ???ng kinh va? mi?nh kh??ng ?i?nh r??ng, ma?t ky? ?a? kh?ng hê? ???c, co? nh?ng tr???ng h??p mi?nh cho bê?nh nhan s?? du?ng khi v??a thi?t ky? ?a?, du?ng ca? ca?i lu?n va? du?ng ke?o da?i khoa?ng 5 con, kh?ng hê? a?nh h???ng.

Nê?u ai bi? ng?? ???c co? thê? la? do mua pha?i ma?t gia? th?i. Ca?c me? co? con bi? hen co? thê? du?ng ma?t ky? ?a? kê?t h??p v??i ma?t tr?n, co? ra?t nhiê?u tr???ng h??p ?a? kho?i tuy nhiên hen cu?ng co? nhiê?u loa?i, co? loa?i du?ng ma?t ky? ?a? co? ta?c du?ng, co? loa?i kh?ng co? ta?c du?ng.

Trong tr???ng h??p ca?c me? s??, kh?ng du?ng ma?t ?v thi? co? thê? ha?p tr??ng ga? v??i men b??c (men r???u) la?m t?? thu??c b??c cho con ?n cu?ng co? thê? kho?i ????c hen. Nê?u ca?n t? va?n, ca?c me? co? thê? go?i cho mi?nh 0914262018.

Nh??ng ba?i thu??c dan gian la? nh??ng ba?i thu??c lau ???i, ????c ?ng cha ta du?ng tr?? tha?nh kinh nghiê?m, tuy ch?a ????c nghiên c??u nh?ng ra?t hiê?u qua?. Chu?c ca?c ca?c be? nhanh kho?i bê?nh.

4. M?t k? ?à ch?a s?t cao co gi?t

+ M?t m? trên webtretho có níck name là: Tháng Ch?p

Chào các m?!
Con trai mình hay b? s?t cao co gi?t, m?y l?n làm mình s? ch?t khi?p (gi? ng?i nh? l?i giay phút ?ó v?n th?y h?i hùng).

R?i có ng??i mách cho mình dùng m?t k? ?à và mình ?? th? cho con dùng b?ng cách m?i l?n cho con ?n mình l?y m?t m?u r?t nh? m?t tr?n vào cháo, tr?m vía gi? s?t kh?ng th?y bi?u hi?n c?a co gi?t n?a.

Tìm hi?u thêm th?y m?t k? ?à còn có nhi?u c?ng d?ng n?a nh? ch?a hen suy?n, ??ng kinh và c? t?c kinh n?a…

M?t k? ?à ch?a s?t cao co gi?t

Ngu?n:?https://www.facebook.com/cachchuabenhhenphequan/posts/2395046860820932

5. Video: Ai ?? dùng m?t k? ?à ch?a hen ph? qu?n

Nhi?u ng??i b? viêm ph? qu?n t?c ngh?n m?n tính nh?ng l?i s? kh?ng dám dùng m?t k? ?à ?? ch?a b?nh.

S? thì th?i, còn ai mu?n ch?a b?nh thì dùng. M?i các b?n cùng xem video nhé.

6. Mua m?t k? ?à ? ?au?

Mua m?t k? ?à ? ?au

?? tìm hi?u k? h?n v? m?t này, các b?n có th? xem bài vi?t t?i ?ay: M?t k? ?à

 

7. Các bài vi?t có th? b?n ch?a xem

+ B?nh ??ng kinh, nguyên nhan, tri?u ch?ng, cách ch?a b?ng m?t k? ?à

 

 

Facebook Comments

You may also like...

2 Responses

  1. 6 Tháng Hai, 2021

    […] gay co gi?t, ho?c c?ng c?ng tay chan. B?nh này có th? ch?a kh?i ???c b?ng m?t k? ?à, m?i các b?n xem bài vi?t d??i ?ay s? r? […]

  2. 14 Tháng Hai, 2021

    […] M?t k? ?à m?i nhà có giá bán khác nhau tùy thu?c vào ch?t l??ng m?t và tr?ng l??ng m?t. Giá bán m?t t?i th?o m?c hht có giá bán nh? sau –?M?t k? ?à giá bao nhi?u […]

Tr? l?i

网站地图 申博开户 保险百家乐 申博太阳城注册 申博直营现金网
太阳成申博官网 www.9646.com 太阳网上娱乐登入 澳门百家乐
澳门新葡京赌场 申博网址 申博游戏注册 太阳城app下载
申博138 申博真人游戏 申博现金网 申博手机版
澳门赌场 申博游戏下载 申博138开户 777老虎机游戏登入