M?t tr?n mua ? ?au, giá bao nhiêu, có nh?ng tác d?ng gì

M?t tr?n th??ng g?i là m?t con tr?n, còn có tên g?i khác là xà ??m (m?t r?n) là m?t v? thu?c quy ???c s? d?ng trong nhan dan. Trong y h?c hi?n ??i th??ng nghiên c?u ?? chi?t su?t các tài li?u c?ng b? r?t ít.

1. Gi?i thi?u chung v? con tr?n

Nhi?u tài li?u ng??i quy chung m?t tr?n v? cùng v?i m?t r?n và coi tr?n ch? là con r?n to và tác d?ng chung v?i tác d?ng c?a m?t r?n.

Tr?n là con tr?n – con tr?n wiki? là ??ng v?t bò sát ???c s? d?ng làm thu?c trong ??ng y và y h?c c? truy?n.

+ Th?t tr?n dùng làm th?c ?n r?t b? d??ng, r?t ngon

+ M? tr?n th??ng dùng ?? b?i ngoài ch?a b?nh ngoài da: Nh? b?ng, kh? n? da, d??ng da, làm li?n s?o.

+ X??ng tr?n th??ng dùng ?? n?u cao, cao tr?n có tác d?ng r?t t?t cho b?nh x??ng kh?p.

+ Ti?t tr?n có tác d?ng ch?a b?nh ?au ??u hoa m?t, th??ng cho vào r??u ?? u?ng

+ M?t tr?n còn ???c g?i là m?ng xà ??m, nhiêm xà ??m, m?t r?n to, m?t r?n l?n, m?t tr?n có nhi?u tác d?ng.

Gi?i thi?u chung v? con tr?n

2. Tác d?ng c?a m?t tr?n.

M?t tr?n có nhi?u tác d?ng t?t cho c? th? c?a b?n, tác d?ng c?a m?t tr?n là r?t nhi?u, ti?c r?ng chúng t?i ch?a thu th?p ???c nhi?u, n?u các b?n bi?t h?n thì chia s? cho chúng t?i nhé.?

M?t tr?n có nh?ng c?ng d?ng, tác d?ng ch? y?u nh? sau:

+ Giúp t?ng kh? n?ng tiêu hóa, giúp c? th? h?p thu t?t h?n các ch?t dinh d??ng, th??ng h? tr? cho d?ch m?t và gan t?t h?n.

+ H? tr? ch?a viêm ?au, s?ng bên ngoài

+ H? tr? ?i?u tr? ?au nh?c x??ng kh?p, bong gan, sai kh?p, g?y x??ng.

+H? tr? ?i?u tr? ?au m?t, hi?n thì m?i ng??i ít dùng ph??ng pháp này, nh?ng m?t tr?n, hay m?t r?n nh? vào m?t ??u r?t t?t.

+ Giúp ch?a tr? viêm ? chan r?ng, t?t l?i ? chan r?ng.

+ Ch?a b?nh hen suy?n, hen ph? qu?n, viêm ph? qu?n

M?t tr?n có nh?ng c?ng d?ng, tác d?ng

3. Cách dùng m?t tr?n, li?u dùng

a. M?t tr?n ngam r??u

+ M?t tr?n ngam r??u giúp tiêu hóa t?t. M?t tr?n 2 cái ngam v?i 500ml r??u. Ngam trong th?i gian t? 15 ngày dùng ???c. Dùng m?i ngày kho?ng 20ml, t?c 1 chén nh?. Dùng ??u ??n cho m?t k?t qu? r?t t?t cho s?c kh?e c?a b?n

b. Ch?a s?ng ?au ngoài da

L?y m?t tr?n tr?n v?i d?u v?ng, ho?c m?t tr?n tr?n v?i d?u d?a, ho?c b?i tr?c ti?p lên trên ch? s?ng ?au, m?t lúc sau th?y d? ch?u h?n.

c. Ch?a tr? nh?c x??ng kh?p, sai kh?p, bong gan.

M?t tr?n, h?t g?c gi? nát ngam r??u ?? dành, khi có vi?c thì mang ra b?i, s? r?t hi?u nghi?m khi b?n dùng.

d. Ch?a ?au m?t có màng

M?t tr?n 3 gram c?t nh?, phèn chua 5 gram, chanh 10 gi?t, các v? cho vào m?t cái chén nh? r?i mang h?p cách th?y 20 phút, sau ?ó l?c qua v?i m?n ?? l?y n??c. Dùng n??c này nh? m?t ngày 3 l?n, m?i l?n 1 gi?t, trong 3 ??n 5 ngày là th?y ?? r?t nhi?u. Cách này hi?n nay ít ng??i dùng

e. Ch?a t?t l?i chan r?ng.

M?t k? ?à 3 gram, nhan h?t táo, tr?n ??u sao cháy thành than, r?i nghi?n m?n, l?y b?ng ch?m vào chan r?ng.

4. M?t con tr?n giá bao nhiêu?

M?t tr?n có nhi?u lo?i nên giá bán khác nhau, ch?t l??ng m?t tr?n ph? thu?c vào ng??i l?y và cách b?o qu?n m?t, vì v?y mà giá thành có khác nhau.

T?i Th?o m?c HHT m?t c?a con tr?n là lo?i m?t ph?i kh?, ???c bán nh? sau:

+ M?t lo?i nh? d??i 1,5 gram giá 200.000 ??ng/cái

+ M?t lo?i to trên 2 gram giá 350.000 ??ng/cái

5. Mua m?t tr?n ? ?au Hà N?i

B?n ? Hà N?i có th? ??n nhà 23a Ng? 137 ???ng Bát Kh?i, ph??ng Long Biên, qu?n Long Biên, Hà N?i.

Ho?c có th? liên h? qua ?i?n tho?i, zalo s?: 0964.421.551 ho?c s? 0932.340.345

Các b?n ? các t?nh khác nh?: H? Chí Minh, Sài Gòn, ??ng Nai, C?n Th?, ?à N?ng vui lòng liên h? qua Zalo, ?i?n tho?i ?? bi?t ???c th?ng tin chi ti?t.

Cách l?y m?t tr?n

M?t con tr?n là m?t b? ph?n n?m trong b?ng con tr?n, khi m? tr?n ng??i ta th??ng c?n th?n tách l?y m?t m?t c?a con tr?n. M?t tr?n ???c coi là m?t trong nh?ng b? ph?n quy c?a con tr?n.
Sau khi l?y ???c m?t ta th??ng ???c ph?i, s?y kh? ?? b?o qu?n ???c lau nh?t.?

Cao tr?n và m?t con tr?n là nh?ng s?n ph?m hi?n có bán t?i Th?o m?c HHT. S?n ph?m ???c b?o qu?n ? d?ng d?ng kh?.

Quy v? có nhu c?u ??t mua h?y liên h? tr?c ti?p v?i chúng t?i qua s? ?i?n, zalo: 0964.421.551 ho?c s? 0932.340.345

Facebook Comments

Tr? l?i

网站地图 捕鱼游戏 申博直营现金网 申博棋牌游戏 菲律宾申博娱乐
www.704.com 太阳城申博登入 www.123tyc.com 重庆申博官网
申博官方网址 申博游戏平台 老虎机游戏 澳门金沙娱乐场
申博官方网址 澳门金沙娱乐场 申博代理开户 ag娱乐登入
申博棋牌游戏 百家乐真人游戏 申博代理开户 申博官方网址