M?t r?n ngam r??u có tác d?ng gì, mua m?t r?n ? ?au – Th?o m?c HHT

Túi m?t r?n ???c coi là m?t lo?i d??c li?u, có ch?c n?ng b? gan, c?i thi?n th? l?c, xua tan c?m gió, ?m ??t, th? gi?n c? b?p và th?n kinh.

R??u m?t r?n là lo?i r??u ???c ngam v?i m?t r?n, r??u m?t r?n có tác d?ng tr? phong hàn, b? khí, d??ng huy?t, d??ng am, c??ng d??ng, xua tan ?m th?p, ch?ng l?nh.

1. Tác d?ng c?a m?t r?n

M?t r?n t? xa x?a ?? ???c các th?y thu?c r?t khuyên dùng, có tác d?ng b? tr? r?t t?t ??i v?i các b?nh nh?: ?au l?ng m?i chan, ?au nh?c x??ng kh?p, tê bì chan tay, viêm kh?p d?ng th?p, li?t n?a ng??i, co gi?t ? tr? em, ??ng kinh ? ng??i l?n, tr? em.

Túi m?t r?n

Các nghiên c?u y h?c g?n ?ay cho th?y m?t r?n có tác d?ng h? lipid máu và làm ??p. Vì v?y, u?ng m?t r?n, r??u huy?t r?n, th?m chí c? m?t r?n s?ng d?n tr? thành m?t trào l?u th?i th??ng và các nhà hàng, quán ?n cao c?p kh?p n?i l?n l??t tung ra th? tr??ng.

Khi l?y m?t r?n, c?n ki?m tra k? xem có d? v?t trong m?t hay kh?ng. Nói chung, lo?i m?t có màu xanh, ho?c xanh vàng.

Sau khi làm s?ch m?t r?n, c?t thành nang r?i cho vào r??u, 500 ml r??u trên 50 ?? có th? cho vào 2 – 3 chai.?

2. Tác d?ng c?a r??u m?t r?n

R??u r?n là lo?i r??u có c?ng d?ng ch?m sóc s?c kh?e và ?i?u tr? b?nh là s? k?t h?p h?p ly gi?a r?n và r??u.

R??u r?n có t? lau ??i ? n??c ta. R??u r?n ?? ???c dùng ?? ch?a b?nh t? th?i Hai Bà Tr?ng, nhan dan lao ??ng n??c ta ?? b?t ??u u?ng r??u này, t? hàng nghìn n?m nay.

V?i m?c s?ng c?a ng??i dan kh?ng ng?ng ???c nang cao, r??u r?n ngày càng ???c m?i ng??i coi tr?ng và ?ón nh?n.

R??u g?o nguyên ch?t có th? hòa tan và gi?i phóng hoàn toàn các ho?t ch?t trong m?t r?n, r?t d? b?o qu?n và d? u?ng.

R??u m?t r?n có tác d?ng xua gió, ho?t huy?t, b? khí, d??ng am, c??ng d??ng, xua tan ?m th?p, xua tan l?nh giá.

R??u m?t r?n có th? ?i?u tr? ch?ng tê li?t do th?p kh?p, m?ng m?, s?t th??ng hàn, li?t n?a ng??i, ?au kh?p, mi?ng và m?t cong, b?nh phong và các tri?u ch?ng khác, ??c bi?t ??i v?i các b?nh th?p kh?p.

3. Cách ngam r??u m?t r?n

+ R??u g?o l?y lo?i trên 50 ??, có th? dùng lo?i r??u n?p càng ngon, ch? dùng lo?i r??u tr?ng. N?u có r??u tr?ng ?? vài n?m thì càng ngon.

+ Trong m?t chai r??u 500ml, b?n có th? cho t? 2 ??n 5 túi m?t r?n. Th?ng qua ph??ng pháp này, các thành ph?n h?u hi?u trong r?n có th? ???c chi?t xu?t t?t và r??u nguyên ch?t.

+ M?t r?n có th? dùng m?t t??i ho?c m?t kh? ??u r?t t?t.

4. Cách u?ng và nh?ng ?i?u kiêng k? c?a r??u m?t r?n

M?i l?n u?ng 15 ??n 20ml vào sáng và t?i, kh?ng dùng quá li?u. Nh?ng ng??i lái xe kh?ng nên u?ng vào bu?i sáng, ch? dùng tr??c b?a ?n t?t c?ng r?t t?t.

Nh?ng ng??i có b?nh và l? loét nên tránh u?ng r??u. Ph? n? có thai và tr? em b? d? ?ng v?i r??u và nh?ng ng??i b? d? ?ng v?i r?n kh?ng ???c u?ng.

B?n có th? th? m?t l??ng nh? khi m?i b?t ??u, có th? u?ng n?u kh?ng th?y khó ch?u nh?ng kh?ng ???c u?ng quá nhi?u, m?i l?n d??i 50ml là thích h?p.

5. M?t r?n giá bao nhiêu

M?t r?n có bán t?i th?o m?c HHT, m?t r?n h? mang, m?t r?n các lo?i khác giá 350.000 ??ng/cái

6. Mua m?t r?n ? ?au

B?n có nhu c?u mua m?t vui lòng liên h? qua ?i?n tho?i, zalo s?: 0964.421.551 ho?c s? 0932.340.345

Facebook Comments

You may also like...

Tr? l?i

网站地图 申博游戏平台 ag国际馆 申博游戏注册 申博138官网
申博138 菲律宾申博网址导航 申博娱乐优惠 澳门美高梅游戏登入
ag国际馆 澳门星际赌场 申博登录不了 申博登录网址
百家乐真人游戏 菲律宾申博娱乐 申博游戏登入 百家乐
澳门星际赌场 申博现金网 申博太阳城 申博娱乐手机登入