Cách ch?a ho b?ng m?t r?n v?i tr?n bì – Th?o m?c HHT

Ph??ng pháp bào ch? viên v? quyt kh? m?t r?n, ??c tr?ng là v? quyt ???c nghi?n thành b?t m?n, tr?n v?i m?t r?n ?? t?o thành m?t h?n h?p b?t m?n, r?i ??a vào máy nén thành t?ng viên ?? ti?n cho vi?c s? d?ng.

?u ?i?m là d? l?y, thu?n ti?n, thích h?p cho ng??i l?n, tr? em, ng??i già dùng, có th? c?i ti?n toàn di?n vi?c ki?m tra ch?t l??ng ?? ?áp ?ng và ??m b?o vi?c ki?m soát ch?t l??ng.? Thu?c có th? ch?a: c?m l?nh, ho, có ??m và n?n m?a. Nó là m?t lo?i thu?c ph? bi?n, an toàn và hi?u qu? trên lam sàng.?

1. Ph??ng pháp bào ch? m?t r?n và viên nén v? quyt

Viên nén là m?t d?ng bào ch? d??c ph?m ???c s? d?ng ph? bi?n, theo quy ch? d??c hi?n hành c?a n??c ta, quy trình và ??c ?i?m k? thu?t c?a hai d?ng bào ch? là v? quyt kh? trong ??n thu?c ???c nghi?n thành b?t m?n, m?t r?n ???c tr?n ??u.

a. Li?u l??ng thành ph?n b?t.

Th?ng th??ng theo t? l? 50 gram m?t s?y kh?, tr?n v?i 300 gram b?t tr?n bì hay còn g?i là v? quyt.

Các v? tr?n ??u nhau sau ?ó ?óng thành viên nén ho?c viên con nh?ng cho ti?n cho vi?c s? d?ng. Hi?n nay th??ng là d?ng viên con nh?ng cho ti?n cho vi?c s? d?ng và b?o qu?n.

mat ran phoi kho

2. Ph??ng pháp ??n gi?n.

?ó là ngam m?t ong v?i m?t r?n và v?i v? quyt theo t? l? là 5gram m?t r?n ngam v?i 50 gram v? quyt – tr?n bì v?i 300ml m?t ong.

Th?i gian ngam là 30 ngày sau ?ó s? d?ng. ngày 2 l?n sáng và t?i, th??ng nh?ng ng??i ho nh? s? d?ng r?t hi?u qu?.

3. Các bài vi?t có th? b?n ch?a xem

+ M?t r?n ngam r??u có tác d?ng gì

+ M?t tr?n mua ? ?au?

+ M?t k? ?à có tác d?ng ch?a b?nh gì

 

Facebook Comments

You may also like...

Tr? l?i

网站地图 申博游戏网址 申博开户 申博游戏网址 申博登入网址
菲律宾申博娱乐城官网 菲律宾申博管理网登入 申博138开户 www.6824.com
澳门银河赌场 申博官网登录 申博138开户 澳门博彩公司
申博游戏网址 777老虎机游戏 太阳城亚洲注册 咪牌百家乐
777老虎机游戏 申博游戏网址 申博太阳城登入 申博代理开户